تنگه ظلمات ، شکافی آبرفتی در میان لایه های رسوبی قسمتهای جنوب شرقی پارک ملی کویر است.

این تنگه که بصورت شمالی جنوبی قرار گرفته، حدود ۲ کیلومتر طول دارد و بر اثر فرسایش آبی و بادی در طی هزاران سال شکل گرفته است. ارتفاع دیواره ها در ابتدای دره تا ۳۰ متر میرسد و با پیشروی در درون دره ارتفاع آنها کاهش می یابد.

بازی آب و باد منظره منحصر به فردی را در این تنگه تشکیل داده که در بعضی قسمتهای آن نور به سختی میتواند به پایین نفوذ کند و وجه تسمیه آن نیز به همین دلیل است.