زیرانداز یا روانداز ؟ | هوای پاییز و فصل زیبای برگ ریزان،‌ خیلی‌ها را به کوه‌پایه‌ها و جنگل‌های زیبای ایران می‌کشاند…، آخر هفته‌ای برای کمپ و شب مانی در طبیعت زیبا… در این هوای نسبتاً سرد، اگر قرار بود شب را در چادر و یا در هوای آزاد در طبیعت بگذرانید، این نکته را( زیرانداز یا روانداز )بخاطر بسپارید:

در شب‌های سرد، در داخل چادر، دمای هوا بین ۵ تا ۸ درجه است، در حالی که بیرون چادر بطور میانگین این دما برحسب اینکه باد در حال وزیدن باشد و یا خیر، حدود شش درجه کمتر است، یعنی چیزی حدود ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد. در همین حال دمای خاک معادل دمای بیرون است یعنی ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد! یک مقایسه ساده نشان می‌دهد داخل چادر و دمای خاک حداقل ۴ درجه سانتی‌گراد اختلاف دما دارند.

نتیجه گیری:

بدیهی است، اگر قرار است گرمای بدن خودتان را به هنگام خواب از دست بدهید، این کار را از طریق یک جسم سردتر که خودتان را به آن چسبانده‌اید، بسیار سریع‌تر انجام می‌دهید تا از طریق هوای چادر!! پس اگر بطور مثال ۳ عد پتو در اختیار دارید، عقل حکم می‌کند که دو عدد پتو را به عنوان زیرانداز استفاده کرده و پتوی دیگر را به روی خود بیاندازید. طبیعت‌گردان تازه‌کار بیشتر تمرکز را روی روانداز می‌گذارند و نتیجه آن سرماخوردگی و گرفتگی عضلات و کمردرد، پس از خواب خواهد بود.